Science News  

Hội thảo: Nông Nghiệp bền vững – Chuyện không chỉ của các nhà nông học

Địa điểm: Phòng Santa Cruz 229, Memorial Union, Đại học bang Arizona, thành phố Tempe, Bang Arizona, Hoa kỳ.Thời gian:  9:30 sáng  ngày 11 tháng 02 năm 2017 (Tức 11:30 tối ngày 11 tháng 02 năm 2017 theo giờ Việt Nam).. +See more

Scientist Portrait  

Tech&Science Daily  

Research and Review  

Career  

Khoa học phân tích dữ liệu - Phần 3: Làm thế nào để trở thành nhà khoa học phân tích dữ liệu?

Trong kỳ này, VJS xin gửi tới các bạn độc giả đôi nét về những chia sẻ về khoa học phân tích dữ liệu từ góc nhìn ở Việt Nam và thế giới... +See more