Science News  

Posted on: 02/22/2019 - 15:04
(Đây là bài thứ tư trong loạt bài về phụ gia bánh mì, các phần trước đã đăng: kỳ 1, kỳ 2, kỳ 3) 
Posted on: 02/22/2019 - 14:57
(Đây là bài thứ 3 trong loạt bài về phụ gia bánh mì, bạn đọc có thể xem lại kỳ 1 và kỳ 2)
Posted on: 02/22/2019 - 14:51
(Đây là bài thứ 2 trong loạt bài về phụ gia bánh mì, bạn đọc có thể xem lại kỳ trước tại đây)
Posted on: 02/22/2019 - 14:43
Kali Bromate là hợp chất có khả năng cải thiện tính chất của bột làm bánh và hỗ trợ điều hòa quá trình lên men. Chính vì thế, Kali Bromate góp phần làm tăng giá trị cảm quan cho sản phẩm, giúp sản phẩm thu hút được nhiều khách hàng hơn.
Posted on: 02/16/2019 - 05:57
Tổng hợp và biên dịch: Nguyễn Huỳnh Thanh TuấnKhoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí MinhEmail: tuannguyenhuynhthanh@gmail.com Tiếp theo phần trước.
Posted on: 02/16/2019 - 05:47
Tổng hợp và biên dịch: Nguyễn Huỳnh Thanh TuấnKhoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí MinhEmail: tuannguyenhuynhthanh@gmail.com
Posted on: 12/12/2018 - 02:30
Ảnh: Pasieka/Science Photo Library Tác giả: Vương Ngọc Thảo Uyên, Lê Tuấn Anh (VJS)
Posted on: 12/05/2018 - 04:05
GHÉP GAN: BÌNH MINH CHO BỆNH GAN GIAI ĐOẠN CUỐI
Posted on: 12/05/2018 - 03:45
Tổng hợp và biên dịch: Nguyễn Huỳnh Thanh TuấnKhoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí MinhEmail: tuannguyenhuynhthanh@gmail.com
Posted on: 11/24/2018 - 04:07
Tổng hợp và biên dịch: Dương Thị NhungTrường Đại học Nghiên cứu Quốc gia về Hạt nhân “MEPhI” (Liên bang Nga)Email: duongthinhung_t57@hus.edu.vn

Pages