Science News  

Posted on: 04/15/2019 - 01:47
KỲ 8: BÁNH MÌ KHÔNG BROMATE ĐƯỢC SẢN XUẤT NHƯ THẾ NÀO?
Posted on: 04/09/2019 - 00:39
Kali Bromate đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành công nghiệp bánh mì nhưng chúng lại mang đến nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người sử dụng nên đã không còn được sử dụng trong thực phẩm. Nếu không sử dụng Kali Bromate thì chất lượng bánh mì sẽ như thế nào ?
Posted on: 04/01/2019 - 01:11
 Tổ chức FDA của Hoa Kỳ có những quy định rõ ràng về liều lượng sử dụng Kali Bromate trong chế biến thực phẩm. Tại Việt Nam, Kali Bromate là một hóa chất được phép sử dụng trong trong các phép thử, đo lường và hoàn toàn không được phép sử dụng trong thực phẩm [1].
Posted on: 03/24/2019 - 21:00
Kali Bromate có ký hiệu phụ gia quốc tế là E924, được sử dụng như chất hỗ trợ kỹ thuật trong chế biến thực phẩm.
Posted on: 03/24/2019 - 12:40
Tác giả: Dương Thị NhungTrường Đại học Nghiên cứu Quốc gia về Hạt nhân “MEPhI” (Liên bang Nga)Email: duongthinhung_t57@hus.edu.vn
Posted on: 03/17/2019 - 04:17
Bromate thường tồn tại ở hai dạng là Natri Bromate và Kali Bromate. Nhưng chủ yếu Kali Bromate là chất được sử dụng phổ biến hơn hẳn.
Posted on: 03/14/2019 - 07:45
Duc-Hiep Bach MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas 77030, USA
Posted on: 03/11/2019 - 02:38
Kali Bromate (KBrO3) tác động lên hoạt động của các enzyme, dự báo sự xâm nhập của các chất độc, từ đó phá huỷ gan.
Posted on: 03/09/2019 - 09:38
Tác giả: Nguyễn Duy LiêmTrường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí MinhEmail: nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn
Posted on: 03/09/2019 - 09:24
Author’s Information:Phạm Minh Thành - Technical University of DarmstadtHồ Trúc Chi - Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities 1. Bảo vệ dữ liệu và các khái niệm liên quan

Pages