Business  

Sử dụng Exosome trong Y học: Phương tiện chẩn đoán bệnh và mang thuốc nano tác dụng tại đích

Lê Hoàng1 và Ngô Hoàng Kiều Chi2

  1. Trung tâm nghiên cứu thần kinh-mạch máu SNU-Harvard. Khoa Dược, Đại học quốc gia Seoul, Seoul, Hàn quốc.
  2. Trung tâm nghiên cứu ung thư. Khoa Dược, Đại học quốc gia Seoul, Seoul, Hàn quốc

Email: lehoang306@snu.ac.kr hoặc lehoang306@gmail.com

Giới thiệu

Pages

  
Subscribe to RSS - Business